text size

České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace
Titile (in english):
Czech action art in 60'-90'. History and contemporary issues of interpretation and reflection
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D.
Supervisor:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Opponents:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Thesis Id:
23527
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Art History (21-UDU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (P8109)
Study branch:
History and Visual Arts (XVU)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
05/04/2006
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Akční umění je tématem, které mě provází již od diplomové práce. V ní jsem se pokusila nastínit historii českého akčního umění z pohledu rituálnosti. Disertační práce "České akční umění 60. - 90. let" s podtitulem "Historie a problematika dobové reflexe a interpretace" rozvíjí a v mnohých aspektech doplňuje tuto práci. Páteří disertační práce je kapitola "České akční umění 60. - 90. let" čerpající z rozsáhlé heuristické práce započaté již během práce diplomové. Tato kapitola je věnována historii českého akčního umění od proto akčních projevů z první poloviny 20. století až po dění na umělecké scéně v 90. letech. Pro přehlednost jsem ji doplnila souhrnným soupisem všech akcí českého akčního umění 60. - 90. let, který má formu textové přílohy. Další kapitoly disertační práce by měly ukázat dobovou reflexi a interpretaci akčního umění. Klíčovou je kapitola mapující ohlas českého akčního umění v dobovém tisku. Přestože bylo dobové psaní o akčním umění, stejně jako celá kultura, postiženo politicko-společenskými peripetiemi minulého režimu, měla by kapitola poukázat na širší vnímání tohoto druhu umění. Zároveň by měla sloužit jako bibliografická pomůcka pro další studium akčního umění, protože jejím cílem je zmapovat dostupné tiskové (a do dohledatelné míry i samizdatové) materiály reflektující tento dobový fenomén.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 14.74 MB
Download Abstract in czech Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Pavlína Morganová, Ph.D. 80 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 157 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 1.26 MB
Download Opponent's review doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 703 kB