velikost textu

Řecká kosmogonie: zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řecká kosmogonie: zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii
Název v angličtině:
Greek cosmogony: treatment of cosmogonic motif in Hesiod's Theogony
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Konrádová
Školitel:
doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Oponenti:
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Id práce:
23471
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Záměrem předkládané práce je sledování kosmogonického motivu v řecké tradici, a to na konkrétním příkladu Hésiodovy Theogonie. Theogonie se k tomuto zkoumání nabízí jako nejstarší dochované podání, které integruje kosmogonickou problematiku a zpracovává ji uceleným a systematizujícím způsobem. Representativní postavení Theogonie je v tomto ohledu oprávněné i vzhledem k tomu, že se - nehledě k přítomnosti alternativních prvků v řecké tradici - etabluje jako nejvýraznější a v mnoha ohledech inspirativní verze kosmogonického podání. V první části tohoto úvodu se zamenm na představení Theogonie jako primárního literárního pramene ke sledování dané problematiky, a sice na její představení z hlediska datace, autorství a žánrového zařazení. V druhé části přejdu k vymezení přístupů, které budou k tomuto sledování využity, a k nastínění rozvrhu práce. Nejprve tedy časové zařazení. V otázce relativní datace Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Konrádová 6.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Konrádová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Konrádová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Vítek, Dr. 2.02 MB