velikost textu

Karel Horký a jeho týdeník Fronta (Vzestupy a pády českého publicisty a spisovatele)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karel Horký a jeho týdeník Fronta (Vzestupy a pády českého publicisty a spisovatele)
Název v angličtině:
Karel Horký and his Fronta weekly (Rises and falls of Czech journalist and writer)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zdena Žáčková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Harna, CSc.
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Id práce:
23437
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Publicista a spisovatel Karel Horký patřil po desetiletí k neprávem opomíjeným osobnostem české politické a kulturní scény první poloviny 20. století. Přitom ve své době byl vnímán jako nepřehlédnutelný a velmi zdatný fejetonista, který se dokázal bystře, obratně a mnohdy bez ohledu na následky vyjadřovat k různým společenským jevům. Byl autorem jak laskavých vzpomínkových fejetonů, tak i vášnivých výpadů a politických pamfletů. Nikdy nezůstal lhostejný, pokud zpozoroval, že se někomu děje křivda. Pro svůj cit pro spravedlnost byl mnohými obdivován a nazýván "rytířem fejetonu", "rytířem ulice" či "tribunem spravedlnosti". Jinými byl zatracován za nepochopitelný přechod od levice k pravici, a zvláště za nesmiřitelný boj proti dvěma hlavním představitelům a symbolům zahraničního protirakouského odboje a první republiky, Tomáši Garriguovi Masarykovi a Edvardu Benešovi. Tento Horkého boj, jenž začal již v době jeho účasti na zahraničním odboji, byl náplní téměř dvou desetiletí jeho života. Do povědomí svých současníků se K. Horký zapsal také jako zakladatel a vydavatel několika časopisů. Největší politický dopad z nich měl týdeník Fronta, vydávaný ve 30. letech 20. století. Stal se jednou z Horkého zbraní ve zmíněném politickém boji. Dějiny žurnalistiky se Frontou doposud soustavně nezabývaly a vystačily s jejím zjednodušujícím označením jako fašistického listu. Skutečnost, že může být hodnocena také jako "hlavní tribuna protihradních intelektuálů" 1 , naznačuje, že je na místě věnovat jí pozornost - také proto, že v ní publikovaly osobnosti jako Viktor Dyk, Lev Borský, František Schwarz a František Hlaváček. Tato práce se zabývá životem a publicistikou K. Horkého v celé šíři, se všemi zvraty, vzestupy a pády. K. Horký prošel zajímavým vývojem od levice k nacionalismu a krajní pravici, kterou však v době její fašizace opustil. ...
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdena Žáčková, Ph.D. 18.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdena Žáčková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdena Žáčková, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Harna, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. 123 kB