text size

Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN
Title (in czech):
Studium extrémně vzácneho rozpadu K+ -> pi+nu nu na experimentu NA62 v CERN
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Bc. Michal Zamkovský
Supervisor:
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Thesis Id:
224661
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Study programm:
Physics (N1701)
Study branch:
Nuclear and Subnuclear Physics (FJF)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
28/05/2020
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
kaon, analýza dat, Standartní Model
Keywords:
kaon, data analysis, Standard Model
Abstract (in czech):
Abstract Rozpad K+ → π+ν ν disponuje jedním z nejpřesněji předpovězených ¯ poměrů větvení na úrovni 10−10. Tento rozpad je zakázán na stromové úrovni, díky čemuž je senzitivní na efekty nové fyziky. NA62 experiment, lokalizovaný v CERN na urychlovači SPS, si klade za cíl změřit poměr větvení rozpadu K+ → π+ν ν pomocí unikátní rozpad-za-letu techniky. ¯ Data byla v rámci experimentu NA62 nabírána v letech 2016-2018. Stati- stický vzorek naměřený v roce 2016 umožnil dosáhnout citlivost Stan- dartního modelu pro rozpad K+ → π+ν ν . S pomocí statisticky sig- ¯ nifikantního objemu dat naměřených v roce 2017, experiment NA62 překonává současné nejpřesnější měření. V rámci této práce budou představeny první výsledky analýzy dat naměřených v roce 2017. 1
Abstract:
Abstract The decay K+ → π+ν ν has one of the most precisely predicted branch- ¯ ing ratio at the level of 10−10. It is forbidden at the tree level, which makes it sensitive to the effects of new physics. The NA62 experiment at the CERN SPS aims to measure the branching ratio of the K+ → π+ν ν using ¯ a unique decay-in-flight technique. NA62 took data so far in 2016-2018. The statistics acquired in 2016 allowed to reach Standard Model sensi- tivity for K+ → π+ν ν . Owing to the statistics collected in 2017, NA62 ¯ surpasses the present best sensitivity. In the scope of this thesis, the preliminary result obtained from 2017 data sample is reported. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michal Zamkovský 16.15 MB
Download Abstract in czech Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Download Abstract in english Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Download Defence's report prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 215 kB