velikost textu

Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of the extremely rare decay K+ -> pi+nu nu with the NA62 experiment at CERN
Název v češtině:
Studium extrémně vzácneho rozpadu K+ -> pi+nu nu na experimentu NA62 v CERN
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Michal Zamkovský
Vedoucí:
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Id práce:
224661
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Jaderná a subjaderná fyzika (FJF)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
kaon, analýza dat, Standartní Model
Klíčová slova v angličtině:
kaon, data analysis, Standard Model
Abstrakt:
Abstract Rozpad K+ → π+ν ν disponuje jedním z nejpřesněji předpovězených ¯ poměrů větvení na úrovni 10−10. Tento rozpad je zakázán na stromové úrovni, díky čemuž je senzitivní na efekty nové fyziky. NA62 experiment, lokalizovaný v CERN na urychlovači SPS, si klade za cíl změřit poměr větvení rozpadu K+ → π+ν ν pomocí unikátní rozpad-za-letu techniky. ¯ Data byla v rámci experimentu NA62 nabírána v letech 2016-2018. Stati- stický vzorek naměřený v roce 2016 umožnil dosáhnout citlivost Stan- dartního modelu pro rozpad K+ → π+ν ν . S pomocí statisticky sig- ¯ nifikantního objemu dat naměřených v roce 2017, experiment NA62 překonává současné nejpřesnější měření. V rámci této práce budou představeny první výsledky analýzy dat naměřených v roce 2017. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The decay K+ → π+ν ν has one of the most precisely predicted branch- ¯ ing ratio at the level of 10−10. It is forbidden at the tree level, which makes it sensitive to the effects of new physics. The NA62 experiment at the CERN SPS aims to measure the branching ratio of the K+ → π+ν ν using ¯ a unique decay-in-flight technique. NA62 took data so far in 2016-2018. The statistics acquired in 2016 allowed to reach Standard Model sensi- tivity for K+ → π+ν ν . Owing to the statistics collected in 2017, NA62 ¯ surpasses the present best sensitivity. In the scope of this thesis, the preliminary result obtained from 2017 data sample is reported. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Zamkovský 16.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Zamkovský 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 215 kB