velikost textu

Autoevaluace jako součást řízení kvality vzdělávání v základní umělecké škole.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autoevaluace jako součást řízení kvality vzdělávání v základní umělecké škole.
Název v angličtině:
Self-evaluation as a part of quality management education at the elementary art school.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Blanka Matysková
Vedoucí:
PhDr. Roman Liška
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
224434
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autoevaluace, řízení kvality, vzdělávání, ředitel, základní umělecká škola
Klíčová slova v angličtině:
self-evaluation, quality management, education, director, elementary art school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Blanka Matysková 5.81 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Roman Liška 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 416 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB