velikost textu

An implicit representation of sets

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An implicit representation of sets
Název v češtině:
Implicitní reprezentace množin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matej Lieskovský
Vedoucí:
Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladan Majerech, Dr.
Id práce:
224114
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Teoretická informatika (ITI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
optimální worst-case implicitní cache-oblivious vyhledávací strom
Klíčová slova v angličtině:
optimal worst-case implicit cache-oblivious search tree
Abstrakt:
V naší bakalářské práci jsme popsali implicitní datovou strukturu, která podporuje všechny operace dynamického uspořádaného slovníku v logaritmickém čase. Této datové struktuře scházel mechanizmus pro udržování implicitní reprezentace polylogaritmických kyblíků. Jsouce si vědomi tohoto závazku, poskytujeme nyní odpovídající konstrukci implicitních kyblíků. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matej Lieskovský 834 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matej Lieskovský 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matej Lieskovský 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Mareš, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladan Majerech, Dr. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 153 kB