text size

Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza
Titile (in english):
Ego integrity in older adults: Interpretative phenomenological analysis
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Laura Lumpeová
Supervisor:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Ondřej Hrabec
Thesis Id:
223565
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Study programm:
Psychology (N7701)
Study branch:
Psychology (N PSYCH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2020
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
ego-integrita, stárnutí, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza
Keywords:
ego integrity, aging, qualitative research, interpretative phenomenological analysis (IPA)
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Práce se zabývá zkušeností respondentek ve vztahu k úspěšnému stárnutí a ego-integritě. Pojednává o zdrojích souvisejících s ego integritou, které zkoumaným osobám v osmém stádiu (ego-integrita vs. zoufalství ega) pomáhají procházet životní etapou. Bylo provedeno pět rozhovorů s osobami staršími šedesáti pěti let. Tyto rozhovory byly následně analyzovány prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA ego-integrita, stárnutí, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza
Abstract:
ABSTRACT This thesis explores the experiences of older adults with successful ageing and achieving ego integrity. It describes the sources related to ego integrity, that are helpful in facing the challenges of the eighth stage (ego integrity vs. despair). Five interviews were conducted with older adults, aged 65+. These interviews were subsequently analysed using interpretative phenomenological analysis (IPA). KEYWORDS ego integrity, aging, qualitative research, interpretative phenomenological analysis (IPA)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Laura Lumpeová 971 kB
Download Abstract in czech Bc. Laura Lumpeová 56 kB
Download Abstract in english Bc. Laura Lumpeová 40 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 142 kB
Download Opponent's review Mgr. Ondřej Hrabec 185 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB