velikost textu

Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ego-integrita u seniorů: Interpretativní fenomenologická analýza
Název v angličtině:
Ego integrity in older adults: Interpretative phenomenological analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Laura Lumpeová
Vedoucí:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Hrabec
Id práce:
223565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ego-integrita, stárnutí, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza
Klíčová slova v angličtině:
ego integrity, aging, qualitative research, interpretative phenomenological analysis (IPA)
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá zkušeností respondentek ve vztahu k úspěšnému stárnutí a ego-integritě. Pojednává o zdrojích souvisejících s ego integritou, které zkoumaným osobám v osmém stádiu (ego-integrita vs. zoufalství ega) pomáhají procházet životní etapou. Bylo provedeno pět rozhovorů s osobami staršími šedesáti pěti let. Tyto rozhovory byly následně analyzovány prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA ego-integrita, stárnutí, kvalitativní výzkum, interpretativní fenomenologická analýza
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis explores the experiences of older adults with successful ageing and achieving ego integrity. It describes the sources related to ego integrity, that are helpful in facing the challenges of the eighth stage (ego integrity vs. despair). Five interviews were conducted with older adults, aged 65+. These interviews were subsequently analysed using interpretative phenomenological analysis (IPA). KEYWORDS ego integrity, aging, qualitative research, interpretative phenomenological analysis (IPA)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Laura Lumpeová 971 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Laura Lumpeová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Laura Lumpeová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Hrabec 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB