velikost textu

Rozdíly v nácviku a tréninku činností jednotlivce ve volejbale v České republice v Kanadě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly v nácviku a tréninku činností jednotlivce ve volejbale v České republice v Kanadě
Název v angličtině:
Differences in Exercise and Volleyball Training for Individuals in the Czech Republic and in Canada
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tamara Čučková
Vedoucí:
PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
Id práce:
22351
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk — Učitelství pro 2. stupeň základní školy - tělesná výchova (I2 CJ-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o „starší práci“ odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Abstract v angličtině:
Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o „starší práci“ odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tamara Čučková 391 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tamara Čučková 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tamara Čučková 391 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc. 75 kB