velikost textu

An intelligent search aggregator and trip planner for accommodation web sites

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An intelligent search aggregator and trip planner for accommodation web sites
Název v češtině:
Inteligentní vyhledávač a plánovač ubytování
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Deckert
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Faltín
Oponent:
RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.
Id práce:
223338
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vyhledávání, plánování, webové aplikace, ubytování
Klíčová slova v angličtině:
searching, planning, web application, accommodation
Abstrakt:
V současné době je na internetu k dispozici velké množství srovnávačů ubytování. Ani jeden z nich však nenabízí žádné pokročilejší možnosti hledání, kromě zadání jednoho místa a data od a do. Cílem této práce je přinést tyto pokročilejší možnosti hledání do světa ubytování. Uživateli jsou nabízeny výsledky, které jeden pobyt rozdělí mezi vícero ubytování. Také může specifikovat více měst s volitelným časovým rozmezím a aplikace mu naplánuje cestu podle zvolených kritérií třídění. 1
Abstract v angličtině:
There are a lot of different accommodation aggregators available. However, none of them offer the possibilities of more advanced adjustments. Instead, all searches are done for one place and two specific range dates only. My work aims to bring the advanced types of search into the accommodation world. It gives users the possibility of splitting any stay at one place between multiple accommodations’ stays. It is also able to plan a trip around multiple cities with a flexible time range based on user specified sorting criteria. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Deckert 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. František Deckert 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Deckert 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Deckert 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Faltín 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Parízek, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB