velikost textu

Umělá inteligence pro hru Carcassonne - Objevitelé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělá inteligence pro hru Carcassonne - Objevitelé
Název v angličtině:
Artificial intelligence for the Game Carcassonne: The Discovery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Motlíček
Vedoucí:
RNDr. Jan Hric
Oponent:
Mgr. Mikuláš Zelinka
Id práce:
223325
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hra, Carcassonne - Objevitelé, umělá inteligence, Monte Carlo metody, Expectiminimax
Klíčová slova v angličtině:
game, Carcassonne - The Discovery, artificial intelligence, Monte Carlo methods, Expectiminimax
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vývojem umělých inteligencí pro hru Carcassonne – Obje- vitelé. V této práci jsou představeny různé metody pro vytvoření umělé inteligence. Jsou zde vytvořeny heuristické funkce zaměřující se na různé aspekty hry. Pro prohledávání stavového prostoru hry jsou použity Monte Carlo metody a algoritmus Expectiminimax. Navržené metody umělých inteligencí jsou implementovány a experimentálně porovnány pomocí simulací vzájemných střetnutí. Jsou zde představeny a vysvětleny získané vý- sledky her umělých inteligencí. V rámci simulační prostředí jsou implementovány pro- gramy umožňující hru umělých i lidských hráčů s důrazem na automatickou dávkovou simulaci her umělých inteligencí. 1
Abstract v angličtině:
The bachelor paper deals with the development of an artificial intelligence for the game Carcassonne – The Discovery. Different approaches for designing an artificial intel- ligence are presented. Heuristic functions based on various aspects of the game. Monte Carlo methods and the Expectiminimax algorithm are used for state space of the game. The designed methods are implemented and experimentally tested and compared by simulations of the game between the artificial players. Results of the experiment are pre- sented and explained. The simulation environment consists of multiple programs for the game simulation of both artificial and human players. A batch simulation of the artificial intelligence is emphasized. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Motlíček 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Motlíček 292.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Motlíček 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Motlíček 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Hric 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mikuláš Zelinka 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB