velikost textu

Haga Jaiči a jeho role při formování teorie výlučnosti japonského národa (nihondžinron)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Haga Jaiči a jeho role při formování teorie výlučnosti japonského národa (nihondžinron)
Název v angličtině:
Haga Yaichi and his role in the making of the concept of Japanese uniqueness (nihonjinron)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Helena Chrdlová
Vedoucí:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. David Labus, Ph.D.
Id práce:
223265
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Japonská studia (JP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Haga Jaiči|teorie výlučnosti|nihondžinron|Kokuminsei džúron
Klíčová slova v angličtině:
Haga Yaichi|concept of uniqueness|nihonjinron|Komunisei juron
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce bylo zhodnocení díla Hagy Jaičiho v rámci vývoje teorie o výlučnosti japonského národa, Nihondžinron. V úvodu je čtenáři přiblížena teorie Nihondžinron v obecném, teoretickém měřítku. První kapitola se věnuje historickému vývoji Japonska v období, kdy Haga Jaiči žil. Jedná se o období od 50. let devatenáctého století až do konce období Taišó. Je zde věnován důraz na společenský a intelektuální vývoj Japonska. Druhá kapitola je o samotném Hagovi Jaičim a jeho dílu Kokuminseidžúron. Úvod do Hagova života se zaměřuje především na důležité životní momenty, které mohly přispět k napsání díla. Druhá část je poté věnována samotnému dílu. Kromě obecného popisu díla je zde vysvětlena každá kapitola zvlášť. V poslední kapitole autorka zkoumala, jak na Hagovo dílo reagovali jeho současníci, následníci a jak je Hagovo dílo vnímáno dnes. Zjistila, že Hagovo dílo bylo komentováno do druhé světové války. Kvůli nacionalistickým myšlenkám v díle se po válce zájem o Hagu utlumil. Návrat jako takový nezažil kvůli změně teorie Nihondžinron na Nihonron. V závěru autorka uvádí možnosti, že v budoucnu návrat tohoto díla do popředí přeci jen nastane. Mimo jiné neopomíjí uvést, že mnoho z Hagových charakteristik se v Japonsku dochovalo díky náboženským a myšlenkovým proudům, na kterých jsou Hagovy charakteristiky založeny.
Abstract v angličtině:
Abstract Aim of this work is to valorize Haga Yaichi’s work in Concept of Japanese uniqueness. About concept of Japanese uniqueness in general is written in the introduction. The first chapter is briefly describing the part of the Japanese history when Haga Yaichi lived, which is from 50s of 19th century till the end of Taisho era. Focus is on social and intellectual changing process through that time. In the second chapter is written about Haga Yaichi’s life. Focus is on Haga’s life moments which could have made some statement for Haga’s work. The other part of the chapter is about Haga’s work Kokuminseijuron. Apart of basic introduction of the work, the part is also describing every chapter of Kokuminseijuron separately. In the last chapter I tried to examine what other intellectuals of that time thought and what today’s intellectuals thinks nowadays. I found out that Haga’s work was commented till the end of the second world war. Then because of the nationalistic thoughts in Haga’s work after war the work was moved away from center of Japanese thoughts. There was no return to the center because of changing the concept of Japanese uniqueness to concept of uniqueness of Japan in 70s of 20th century. In conclusion I suggested that return of Haga’s work could be occur in future. Apart of that I found out that many of Haga’s characteristics could be find in conteporary Japan because of religions thoughts which are cornerstone for Haga’s characteristics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Helena Chrdlová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Helena Chrdlová 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Helena Chrdlová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Labus, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 152 kB