text size

Sborová a kantátová tvorba Jana Dismase Zelenky v kontextu české hudební emigrace první poloviny 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Sborová a kantátová tvorba Jana Dismase Zelenky v kontextu české hudební emigrace první poloviny 18. století
Titile (in english):
The Choral and Cantata Compositions of Jan Dismas Zelenka in the Contex of Czech Music Emigration in the First Half of the 18th Century
Type:
Diploma thesis
Author:
Jitka Paličková
Supervisor:
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Leona Saláková, Ph.D.
Thesis Id:
22313
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music — Choir Conducting (HV-SBO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/05/2007
Defence result:
Good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Účelem této práce bylo přiblížit vokální a vokálně-instrumentální skladby z období první poloviny 18. století v Evropě a v českých zemích, především však v díle Jana Dismase Zelenky. Díky neutěšeným podmínkám v rodné zemi odcházelo množství nadaných, mnohdy i výjimečně talentovaných hudebníků do ciziny, aby zde našli odpovídající uplatnění. V zahraničí se jim pak dostalo vyššího hudebního vzdělání a mohli naplno rozvinout svůj potenciál. Čeští hudebníci se v zahraničí nejen sami vzdělávali a působili jako výkonní umělci a skladatelé, ale také velice často zastávali učitelské funkce. Ať už se jednalo o hru na klavír, housle, flétnu či varhany, nebo o vyučování umění kompozice a kontrapunktu, čeští hudebníci byli uznáváni po celé Evropě. Přátelili se s jinými slavnými evropskými skladateli tehdejší doby, působili na nejvyšších postech v panovnických kapelách i v církevních institucích. Zasloužili se o to, že česká hudební škola je dobře známá po celé Evropě.
Abstract:
This thesis deals with work and life of Jan Dismas Zelenka and with Czech emigration of the first half of the 18th century as a specific part of Czech musical history as well as social history. In the first two chapters I tried to outline the development of musical production in Europe in the first half of the 18th century on the settings of political, ideological and social events. I focused on the same problems in the third chapter, but this time only within the Czech countries. The whole fourth chapter deals with Jan Dismas Zelenka's life and work. Zelenka was one of the eminent representative of the Czech music emigration of the first half of the 18th century in Dresden. I tried to show a full illustration of Zelenka's life and portrayal of his vocal and vocal-instrumental heritage. The examples provided can help to understand the musical expressions of the period that Zelenka used to express onomatopoeia.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Jitka Paličková 13.2 MB
Download Abstract in czech Jitka Paličková 80 kB
Download Abstract in english Jitka Paličková 80 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. 88 kB
Download Opponent's review PhDr. Leona Saláková, Ph.D. 102 kB