velikost textu

Bohumil Hrabal ve filmu a próze 60. let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bohumil Hrabal ve filmu a próze 60. let
Název v angličtině:
Bohumil Hrabal in the Film and Prose of the 1960s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Adéla Holaňová
Vedoucí:
PaedDr. Helena Kupcová
Oponent:
Dr. Radko Pytlík
Id práce:
22251
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — český jazyk (AJ-CJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Bohumila Hrabala 60. let. Bližšímu zkoumání podrobuje povídkové sbírky Pábitele, Perličku na dně a novelu Ostře sledované vlaky. Klade si za cíl hledat důvody pro vznik daných variant a variací, které byly vytvořeny samotným autorem nebo způsobené editorskými úpravami. Tento výzkum vychází ze Sebraných spisů Bohumila Hrabala, ve kterých byly poprvé tyto varianty uveřejněny. Druhá část této práce se věnuje přepisu Ostře sledovaných vlaků do literárního scénáře. Je zde snaha zhodnotit úspěšnost tohoto přepisu a zamyslet se nad obecnou problematikou přepisu Hrabalovy poetiky. Do jaké míry je vůbec možné zaznamenat onu specifičnost Hrabalovy prózy, její ozvláštněný způsob vyprávění, a do jaké míry je toto zcela nepostižitelné a nezobrazitelné možno vyjádřit filmovou narací
Abstract v angličtině:
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Bohumila Hrabala 60. let. Bližšímu zkoumání podrobuje povídkové sbírky Pábitele, Perličku na dně a novelu Ostře sledované vlaky. Klade si za cíl hledat důvody pro vznik daných variant a variací, které byly vytvořeny samotným autorem nebo způsobené editorskými úpravami. Tento výzkum vychází ze Sebraných spisů Bohumila Hrabala, ve kterých byly poprvé tyto varianty uveřejněny. Druhá část této práce se věnuje přepisu Ostře sledovaných vlaků do literárního scénáře. Je zde snaha zhodnotit úspěšnost tohoto přepisu a zamyslet se nad obecnou problematikou přepisu Hrabalovy poetiky. Do jaké míry je vůbec možné zaznamenat onu specifičnost Hrabalovy prózy, její ozvláštněný způsob vyprávění, a do jaké míry je toto zcela nepostižitelné a nezobrazitelné možno vyjádřit filmovou narací.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adéla Holaňová 6.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adéla Holaňová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adéla Holaňová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Helena Kupcová 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Radko Pytlík 104 kB