velikost textu

Domain-specific language and tooling for modeling video-processing pipelines in FITOPTIVIS project

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domain-specific language and tooling for modeling video-processing pipelines in FITOPTIVIS project
Název v češtině:
Doménově-specifický jazyk a nástroje pro modelování systémů zpracovávajicích video v rámci projektu FITOPTIVIS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Václav Čamra
Vedoucí:
doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Id práce:
222414
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
FitOptiVis Fivis DSL Component Model
Klíčová slova v angličtině:
FitOptiVis Fivis DSL Component Model
Abstrakt:
Existuje mnoho systémů na zpracování audiovizuálních dat. Tyto systémy se sklá- dají z komponent, které je možné nakonfigurovat mnoha možnými způsoby, čímž vzniká rozsáhlý konfigurační prostor celého systému. Abychom našli optimální konfiguraci napříč vícero komponentami, potřebujeme tento konfigurační prostor prohledávat automaticky. Bohužel aktuálně neexistuje nástroj, který by vyhovoval našim požadavkům. V této práci navrhneme komponentový model a doménově-specifický jazyk navržený právě pro automatické prohledávání konfiguračního prostoru. Navíc tento jazyk a nástroje kolem něho postavené integrujeme do webového prostředí. 1
Abstract v angličtině:
There are many systems for processing audiovisual data. These systems tend to be composed of components, which can be configured in many different ways, thus creating vast configuration space of the systems. In order to find an optimal configuration across many components, automatic configuration space exploration is required. However there are no such existing tools which would suit our requirements. In this thesis we propose a component model and domain specific language designed to allow for automatic configuration space exploration. Additionally we integrate this language and additional tooling into a browser-based environment. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Čamra 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Václav Čamra 163.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Čamra 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Čamra 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. 152 kB