velikost textu

Využití terapie vynuceného používání paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě v ergoterapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití terapie vynuceného používání paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě v ergoterapii
Název v angličtině:
Constraint induced movement therapy for upper extremity in patients after stroke in occupational therapy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Petra Horsáková
Oponent:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Id práce:
222203
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc. Petra Horsáková Vedoucí práce: Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. Oponent práce: Název diplomové práce: Využití terapie vynuceného používání paretické horní končetiny u pacientů po cévní mozkové příhodě v ergoterapii. Abstrakt diplomové práce: Terapie vynuceného používání (constraint induced movement therapy) představuje jednu z neurorehabilitačních metod. Je založena na principu překonávání fenoménu naučeného nepoužívání pomocí specifického terapeutického protokolu zahrnující behaviorální techniky. Tato diplomová práce se soustředí na využití terapie vynuceného používání u dospělých pacientů po cévní mozkové příhodě s poruchou hybnosti horní končetiny a je napsána formou literárního přehledu. Práce třídí současné dostupné studie zabývající se tématem a shrnuje nejdůležitější poznatky. Hlavním cílem práce je získat ucelený přehled současných studií a poznatky poté využít v ergoterapeutické praxi. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, ve které je popsána historie vzniku metody, jsou zde vysvětleny základní principy metody a je podrobně popsán obsah terapeutického protokolu. V analyticko-deskriptivní části jsou analyzovány a třízeny zahraniční studie podle témat, které se ve studiích vyskytují a které jsou významné vzhledem k ergoterapeutické praxi. Součástí práce jsou také návrhy možných aktivit formování a cvičení úkolů včetně záznamových formulářů, které mohou být využity ergoterapeuty. Dále práce obsahuje pracovní překlad manuálu nejvíce používaných testů, a to Motor Activity Log testu a Wolf Motor Function Testu. Klíčová slova: terapie vynuceného používání, ergoterapie, cévní mozková příhoda, horní končetina
Abstract v angličtině:
Abstract: Constraint induced movement therapy is one of many neurorehabilitation methods, based on principle of overcoming the learned non-use phenomenon by a specific therapeutic protocol including some behavioral techniques. A classification of currently available studies on the topic have been made on the model of literature review, with an in-depth focus on using Constraint induced movement therapy in occupational therapy for adult patients after stroke who have upper limb motor disorders. The present study is structured into two sections: a theoretical part and an analytic-descriptive one. In theoretical part history of the method is presented together at Basic method principles and detail contents of a therapeutic protocol. The analytical and descriptive section is aimed to analyse international studies important and relevant with respect to an occupational therapy practice. In this second section are also proposed many possible activities of shaping and task practice techniques which can be used by occupational therapists. Translation of the most widely used test (Motor Activity Log and Wolf Motor Function Test) into Czech language is included. Keywords: constraint induced movement therapy, stroke, upper extremity, occupational therapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Horsáková 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petra Horsáková 370 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petra Horsáková 537 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 976 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 397 kB