velikost textu

Brundibár ve „Sladkém Theresienstadtu“ – Uvedení Brundibára v terezínském ghettu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Brundibár ve „Sladkém Theresienstadtu“ – Uvedení Brundibára v terezínském ghettu.
Název v angličtině:
Brundibar in „Sweet Theresienstadt“ – Staging of Brundibar in ghetto Terezin.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Prášilová
Vedoucí:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Oponent:
doc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.
Id práce:
221989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terezínské ghetto|divadlo|opera|Brundibár|Kurt Gerron
Klíčová slova v angličtině:
Theresienstadt Ghetto|theater|opera|Brundibar|Kurt Gerron
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje provozování divadla a dalších kulturních akcí v terezínském ghettu za druhé světové války. Zaměřovat se však bude především na uvedení dětské opery Brundibár. První část práce se bude zabývat kulturním kontextem v Terezíně obecně a seznámí čtenáře s Kurtem Gerronem a jeho propagandistickým filmem „Vůdce daroval Židům město“. V druhé části se pak zaměří na operu Brundibár, kterou zanalyzuje, zasadí do kontextu a pokusí se přiblížit význam Brundibára pro terezínské obecenstvo. Klíčová slova terezínské ghetto, divadlo, opera, Brundibár, Kurt Gerron
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the practising theatre and other cultural activities in Theresienstadt Ghetto during the World War II. It focuses mainly on the staging of children‘s opera Brundibar. In the first part it deals with the cultural context in Theresienstadt in general and introduces the readers to Kurt Gerron and his propaganda movie „The Führer gives the City to the Jews“. The second part concentrates then on the opera Brundibar, which it analyses, contextualizes and tries to bring closer the meaning of Brundibar for the audience of Theresienstadt. Keywords Theresienstadt Ghetto, theater, opera, Brundibar, Kurt Gerron
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Prášilová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Prášilová 621 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Prášilová 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Prášilová 354 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Helena Spurná, Ph.D. 624 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB