velikost textu

Vztahy Evropské unie a Ruska mezi lety 1994 - 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy Evropské unie a Ruska mezi lety 1994 - 2017
Název v angličtině:
The relations between the European Union and Russia during the years 1994 - 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Leišová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Id práce:
221967
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, Evropská unie, zahraniční politika, vzájemné vztahy, spolupráce, konflikt
Klíčová slova v angličtině:
Russia, European Union, foreign policy, mutual relations, cooperation, conflict
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Leišová 2.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 654 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB