velikost textu

Inženýrskogeologické zhodnocení realizace liniových stavby pod dnem Vltavy v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inženýrskogeologické zhodnocení realizace liniových stavby pod dnem Vltavy v Praze
Název v angličtině:
Engineering-geological assessment of the implementation of the line structures under the Vltava River in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Grosman
Vedoucí:
Mgr. Jiří Rout
Oponent:
RNDr. Jan Marek, CSc.
Id práce:
221950
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geotechnologie (BGEOTECH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Liniové stavby, inženýrská geologie, hydrogeologie, tunel, mechanizovaný razící štít
Klíčová slova v angličtině:
Line-constructions, engineering geology , hydrogeology, tunnel, tunnel boring machine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Grosman 4.49 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Rout 405 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Marek, CSc. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Josef Rott 152 kB