velikost textu

Analýza politického programu Strany svobodných občanů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza politického programu Strany svobodných občanů
Název v angličtině:
Analysis of the political program of the Strana svobodných občanů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Kunc
Vedoucí:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
221911
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Euroskepticismus, Anarchokapitalismus, Libertarianismus, Strana svobodných občanů, Stát, Svoboda, Daně, Evropská unie
Klíčová slova v angličtině:
Euroscepticism, Anarchocapitalism, Libertarianism, Strana svobodných občanů, State, Liberty, Taxes, European union
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru přítomnosti jednotlivých teoretických konceptů v politickém programu Strany svobodných občanů.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis deals with a political program of Strana svobodných občanů. Firstly, the methodology used in this thesis is explored in the first chapter. Then, in the second chapter are defined and described relevant theoretical concepts. These are the concepts of Euroscepticism, anarchocapitalism and libertarianism. In the case of Euroscepticism, a typology by a French political scientist Cécile Leconte is used as well because Euroscepticism is a very complex term. In the next chapter there are described relevant aspects of political philosophy of Strana svobodných občanů. The fourth chapter, with help of content analysis of the Strana svobodných občanů program, answers to all of the research questions: To what extent is Euroscepticism present in the political philosophy of Strana svobodných občanů? How the presence of Euroscepticism in the political philosophy of Strana svobodných občanů evolved since the founding of the party to the present? To what extent is anarchocapitalism present in the political philosophy of Strana svobodných občanů? How the presence of anarchocapitalism in the political philosophy of Strana svobodných občanů evolved since the founding of the party to the present? To what extent is libertarianism present in the political philosophy of Strana svobodných občanů? How the presence of libertarianism in the political philosophy of Strana svobodných občanů evolved since the founding of the party to the present? Quantitative method is used for this analysis because it is more suitable to determine the extent of presence of individual theoretical concepts in the political program of Strana svobodných občanů.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kunc 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kunc 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kunc 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 152 kB