velikost textu

Stylizace architektonických modelů s využitím výtvarné předlohy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stylizace architektonických modelů s využitím výtvarné předlohy
Název v angličtině:
Interactive Example-based Stylization of Architectural Models
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Filip Hauptfleisch
Vedoucí:
prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Josef Pelikán
Id práce:
221674
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Počítačová grafika a vývoj počítačových her (IPGVPH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
style transfer, architectural design, 3D models, animation
Klíčová slova v angličtině:
přenos výtvarného stylu, architektonické návrhy, 3D modely, animace
Abstrakt:
Jedním ze způsobů, kterým architekti představují své návrhy, je architek- tonický náčrtek. Často by bylo výhodné mít náčrtky nakreslené z několika různých pohledů, ale ruční kreslení těchto náčrtků je zdlouhavé a pomalé. Další zajímavou možností vizualizace by mohla být interaktivní rotace kolem stylizované scény, kterou ručně vytvořit nelze. Přenos stylu je jednou z oblastí nefotorealistického zobrazování. Cílem je přenos stylu z jednoho obrázku na jiný. Tato práce představuje současné metody přenosu stylu a několik z nich porovnává ve specifickém prostředí přenosu stylu v architektuře, konkrétně pro případ přenosu stylu z jednoho pohledu 3D scény na jiný pohled téže scény. Algoritmus StyLit je následně rozšířen, aby prováděl stylizaci několika pohledů zárověň při zachování pros- torové koherence. Nakonec je představena metoda pro interaktivní pohyb mezi již stylizovanými pohledy. 1
Abstract v angličtině:
One of the ways in which architects communicate their designs is through hand-made architectural sketches. Often it would be beneficial to have a sketch drawn from several angles, but producing many sketches is time- consuming for the architect. Another interesting visualization tool could be an interactive smooth rotation around a stylized scene, which would be impossible to do by hand. Style transfer is an area from non-photorealistic rendering. It tries to solve the problem of transferring a style from an image to another one. This work introduces the current state of style transfer and compares several methods of transferring an architectural sketch style from one view of a 3D scene to another view of the same scene. The StyLit algorithm is then expanded to run the style transfer for multiple viewpoints at the same time while maintaining spatially coherent results. Finally, a method to run an interactive smooth movement around the stylized scene is introduced. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Hauptfleisch 47.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Filip Hauptfleisch 751.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Hauptfleisch 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Hauptfleisch 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Daniel Sýkora, Ph.D. 852 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Josef Pelikán 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. 152 kB