velikost textu

Hodnocení efektivity mateřských center (s ohledem na specifickou situaci mateřských center v malém městě)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení efektivity mateřských center (s ohledem na specifickou situaci mateřských center v malém městě)
Název v angličtině:
The Evaluation of Effectiveness of Mother Centers on small town
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marie Klusáčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Tomandlová
Id práce:
221532
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná politika, občanská společnost, neziskový sektor, rodinná politika, mateřská centra, demokracie "zdola"
Klíčová slova v angličtině:
public policy, civil society, non-profit sector, family policy, mother centers, "grassroots" democracy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Klusáčková 375 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Tomandlová 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB