velikost textu

Charakteristika epidemie HIV v Rusku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika epidemie HIV v Rusku
Název v angličtině:
The characteristics of HIV epidemic in Russia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Šusta
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Id práce:
221457
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HIV, AIDS, Rusko, prevalence, incidence, vývoj, obyvatelstvo
Klíčová slova v angličtině:
HIV, AIDS, Russia, prevalence, incidence, development, population
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Šusta 1.61 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Alice Velková, Ph.D. 154 kB