velikost textu

Analytický a syntetický pohled na kuželosečky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analytický a syntetický pohled na kuželosečky
Název v angličtině:
Analytic and synthetic approach to conics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Jandová
Vedoucí:
Mgr. Michal Zamboj
Oponent:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Id práce:
221381
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kuželosečky, elipsa, hyperbola, parabola, analytická metoda, syntetická metoda
Klíčová slova v angličtině:
conics, ellipse, hyperbola, parabola, synthetic method, analytic method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Jandová 2.35 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Zamboj 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB