velikost textu

Ortografie ve vztahu k hláskosloví v památce „Rozmlouvání člověka se Smrtí“

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ortografie ve vztahu k hláskosloví v památce „Rozmlouvání člověka se Smrtí“
Název v angličtině:
Ortography in Relation to Phonetics in the Text "Rozmlouvání člověka se Smrtí"
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Eliška Malá
Vedoucí:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Id práce:
221370
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
humanismus, tiskařská kultura, 16. století, spor, pravopis, hláskosloví
Klíčová slova v angličtině:
Humanism, Printing culuture, 16th century, dispute, orthography, phonetics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliška Malá 2.81 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB