velikost textu

Sexuální gramotnost mládeže v období adolescence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexuální gramotnost mládeže v období adolescence
Název v angličtině:
Sexual awareness of youth during adolescence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Freslová
Vedoucí:
PhDr. Alena Thorovská
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
221342
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sex, těhotenství, dospívání, znásilnění, rodičovství, rizikové sexuální chování
Klíčová slova v angličtině:
Sex, pregnancy, adolescence, rape, parenthood, risk sexual behavior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Freslová 874 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Thorovská 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB