velikost textu

Jóga s dětmi jako součást intervenčních aktivit u dětí mladšího školního věku s poruchou pozornosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jóga s dětmi jako součást intervenčních aktivit u dětí mladšího školního věku s poruchou pozornosti
Název v angličtině:
Yoga a a part of intervention for school age children with attention deficit disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lada Jiskrová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Id práce:
221312
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porucha pozornosti, ADHD, koncentrace, paměť, chování ve škole, jóga s dětmi, relaxační cvičení.
Klíčová slova v angličtině:
Attention deficit disorder, ADHD, concentration, memory, school behavior, yoga with children, relaxation.
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na osobnost dítěte mladšího školního věku s poruchou pozornosti, na podstatu jógy, jógové cvičení a relaxační cvičení a jejího pozitivního vlivu na žáky mladšího školního věku. Práce zahrnuje detailní popis jednotlivých jógových poloh, sérii pozdravů slunci a také strukturu jednotlivé cvičební hodiny. Cílem práce bylo navrhnout jógové cvičení pro zmírnění symptomů u žáků s ADHD, zjistit jaký má na ně pravidelné jógové cvičení vliv zvláště ve chování ve škole a při zvládání jejich vlastního stresu. K tomuto pedagogickému experimentu byly použity metody analýzy dat a zúčastněného pozorování. Výsledky ukázaly, že pravidelné jógové cvičení ve škole má mírný vliv na zlepšení symptomů ADHD a chování žáků ve škole. Neukázalo se, že by jóga pro děti měla nějaký zásadní vliv na zvládání jejich vlastního stresu. Žáci vnímali jógu jako fyzické cvičení a také jako formu relaxace.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis surveys the school age children’s personality with attention deficit disorder, yoga and its exercise, relaxation techniques and its positive affect on them. The work shows yoga postures’ detailed description, sun salutation and the whole lecture. The aim was to bring in yoga exercise to reduce ADHD symptoms and to find out how can regular yoga exercise affect school behavior and self-perceived stress level. By this experiment was used data analysis and presence observing as the survey methods. The current study found that regular yoga exercise at school has slight change in the participants’ ADHD symptoms and school behavior. The current study found no change in the participants’ self-perceived stress level. Participants viewed yoga as both physical activity and relaxation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lada Jiskrová 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lada Jiskrová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lada Jiskrová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lada Jiskrová 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 600 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 154 kB