velikost textu

Portfolio profesního rozvoje Michaely Imrové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Portfolio profesního rozvoje Michaely Imrové
Název v angličtině:
Portfolio of professional development Michaela Imrová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Imrová
Vedoucí:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
221253
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profesní rozvoj učitele, zahraniční stáž, odborný výcvik, cizí jazyk, odborná praxe v zahraničí, požadavky pracovního trhu, evropský trh práce
Klíčová slova v angličtině:
teacher's professional development, internship abroad, vocational training, foreign language, professional experience abroad, labor market requirements, European labor market
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Imrová 2.31 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 295 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 152 kB