velikost textu

Potenciální úloha kožní mikrobioty v patogenezi dermatologických chorob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciální úloha kožní mikrobioty v patogenezi dermatologických chorob
Název v angličtině:
Potential role of skin microbiota in the pathogenesis of dermatological diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Mihula
Vedoucí:
RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D.
Oponent:
Valéria Grobárová, Ph.D.
Id práce:
220957
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kůže, kožní nemoci, kožní mikrobiota, imunita, psoriáza, atopická dermatitida, vitiligo
Klíčová slova v angličtině:
skin, skin diseases, skin microbiota, immunity, psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo
Abstrakt:
Abstrakt Povrch lidského těla je osídlen velkým množstvím mikroorganismů, jejichž složení je kromě vnějších a vnitřních faktorů významně ovlivněno také topografií pokožky. Komplexní kožní mikrobiota je nezbytnou složkou správné fyziologické a protektivní funkce pokožky. Změna v dynamice mikrobiálních společenstev na kůži nebo v gastrointestinálním traktu se v současné době považuje za součást spouštěcích mechanismů mnohých dermatologických onemocnění. Některá kožní onemocnění jsou se změnou složení kožní mikrobioty přímo asociovaná – například atopická dermatitida, akné či psoriáza. Získání a pochopení nových poznatků o mezidruhových interakcích mikrobioty a jejich působení na hostitele by mohlo vést k vývoji nových diagnostických a terapeutických přístupů, díky kterým by mohla být prevence či léčba některých onemocnění účinnější. Klíčová slova: kůže, kožní nemoci, kožní mikrobiota, imunita, psoriáza, atopická dermatitida, vitiligo
Abstract v angličtině:
Abstract The surface of the human body is colonized by a large number of microorganisms whose composition depends not only on external and internal factors, but is also significantly influenced by the topography of human skin. The complex skin microbiota is an essential part of physiological and protective mechanisms of the skin. The change in the dynamics of microbial communities on the skin or in the gastrointestinal tract is currently considered to be part of triggering mechanisms of many skin diseases. Some of the skin inflammatory diseases are directly associated with a shift of skin microbiota composition – for instance atopic dermatitis, acne vulgaris or psoriasis. Gaining and perceiving knowledge about interspecies interactions and their effect on a host could lead to the development of new diagnostic and therapeutic approaches which could make the prevention or treatment of some skin disorders more effective. Key words: skin, skin diseases, skin microbiota, immunity, psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Mihula 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Mihula 168 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Mihula 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. 788 kB
Stáhnout Posudek oponenta Valéria Grobárová, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB