velikost textu

Kvasinkové biofilmy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvasinkové biofilmy
Název v angličtině:
Yeast biofilms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniela Světlíková
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D.
Id práce:
220761
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvasinky, biofilm, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, rezistence
Klíčová slova v angličtině:
yeasts, biofilm, Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, resistance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniela Světlíková 2.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Olga Maťátková, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 155 kB