velikost textu

Změny epizodické paměti na základě nových podnětů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny epizodické paměti na základě nových podnětů
Název v angličtině:
Changes of episodic memory on basis of new stimulus
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Urbánek
Vedoucí:
doc. MUDr. Petr Zach, CSc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Petrásek
Konzultant:
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Id práce:
220688
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paměť, vybavení, epizodická paměť, mozek, změny
Klíčová slova v angličtině:
memory, recall, episodic memory, brain, changes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Urbánek 978 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Petrásek 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 152 kB