velikost textu

Комментированный русский перевод KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. с. 227-276.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Комментированный русский перевод KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. с. 227-276.
Název v češtině:
Komentovaný ruský překlad KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. s. 227-276.
Název v angličtině:
Annotated Russian Translation of KOUTSKÝ, Karel. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti, věrouky a pověr. Praha: Baset, 2015. p. 227-276.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mariia Shapirko
Vedoucí:
Mgr. Ing. Maria Molchan
Oponent:
Mgr. Maryna Hamanovich
Id práce:
220574
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruština (CCR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
překlad|překladatelská analýza|překladatelský problém|překladatelský posun|koncepce překladu
Klíčová slova v angličtině:
translation|translation analysis|translation problem|translation shift|the concept of translation
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část představuje překlad vybraných kapitol z knihy Karla Koutského. Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (s. 227-257) do ruštiny. Druhá část obsahuje komentář k překladu rozdělený na následující kapitoly: Překladatelská analýza výchozího textu, Překladatelské problémy a metody jejich řešení, Závěr. Klíčová slova: překlad, překladatelská analýza, koncepce překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, filozofie, medicína, Středověk.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis consists of two parts. The first part is a Russian translation of the selected chapter from the book Učenci a šarlatáni: tajemství středověké učenosti (p. 227-257) written by Karel Koutsky. The second part contains a commentary of the translation. The commentary includes the following sections: Analysis of the source text, Translation problems and methods for their solutions, Conclusion. Keywords: translation, translation analysis, concept of translation, translation problem, translation shift, medicine, philosophy, Middle Ages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mariia Shapirko 720 kB
Stáhnout Příloha k práci Mariia Shapirko 8.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mariia Shapirko 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mariia Shapirko 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Maria Molchan 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Maryna Hamanovich 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Anna Rosová 156 kB