velikost textu

Vaclav Havel: a symbol or a stigma in the contemporary Czech society

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vaclav Havel: a symbol or a stigma in the contemporary Czech society
Název v češtině:
Václav Havel jako symbol a stigma v současné české společnosti
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Vašků
Vedoucí:
Mgr. Jakub Mlynář
Oponent:
PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
Id práce:
220488
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
politický diskurz|masová média|kategorizace|Václav Havel|český diskurz|pravdoláskař|havlista|havloid|diskurzivně historický přístup|stigma|stigmatizace|tisková média|tisk|kritická diskurzivní analýza|nálepkování
Klíčová slova v angličtině:
political discourse|mass media|categorization|Czech discourse|discourse historical approach|truth-lover|havlista|havloid|news media|press|labelling|stigma|stigmatization|critical discourse analysis
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se soustředí na projevy odkazu bývalého prezidenta Václava Havla v českém politickém, sociálním a mediálním diskurzu, a jak k osobnosti Václava Havla český veřejný diskurz přistupuje. Práce se zaměřuje na analýzu slovních kategorií pravdoláskař, havlista a havloid, jež se užívají k označení lidí podporujících hodnoty a ideje, které Václav Havel prosazoval; tedy láska, pravda, mír, spravedlnost. Cílem práce je nalezení definicí těchto tří slovních označení a případných konotací, které se vážou k negativnímu a pejorativnímu vysvětlení těchto slovních výrazů; analyzované výrazy jsou v určitých kontextech považovány za urážlivá a výsměšná označení. Práce se soustředí na fenomény stigmatizace a nálepkování, které se mohou u vybraných výrazů objevovat. Práce sleduje, jak vybraná média k těmto výrazům přistupují, jaké přívlastky a příbuzenství používají. V bakalářské práci se neopomínají ani možné změny významu zkoumaných slovních kategorií v rámci českého diskurzu v období posledních deseti let.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to examine aspects of the former Czech president Václav Havel’s representation in the Czech social, political and media discourse and how the selected Czech news media approach the name of Václav Havel. My aim is to analyse word categories pravdoláskař, havlista and havloid, which are mainly used as labels of people supporting the same moral values Václav Havel was promoting; justice, love, liberty and peace. Using the critical discourse analysis and discourse historical approach, I will search for the definition of pravdoláskař, havlista and havloid analysing the Czech news media texts containing these expressions, eventually if there are any connotations related to pejorative and negative explanations of these expressions; the expressions are understood as mocking and insulting in certain contexts. Thesis also focuses on the phenomenon of stigmatization and labelling applied on the analysed word categories. Thesis shows, how the selected Czech media approach analysed word expressions, what adjectives and links are used within the media texts and how has the definitions shifted throughout the past decade.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Vašků 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Vašků 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Vašků 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Mlynář 628 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB