velikost textu

"Indiánská otázka" v Divošské utopii Darcyho Ribeira

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Indiánská otázka" v Divošské utopii Darcyho Ribeira
Název v angličtině:
"The Indian Question" in Darcy Ribeiro´s Savage Utopia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Natálie Hanušová
Vedoucí:
Mgr. Karolina Válová
Oponent:
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
Id práce:
220307
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Portugalistika (POR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Darcy Ribeiro|brazilský indián|divošství|civilizace|národní identita
Klíčová slova v angličtině:
Darcy Ribeiro|Brazilian Indians|savage|civilization|national identity
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem „Indiánská otázka“ v Divošské utopii Darcyho Ribeira se soustředí na prózu Divošská utopie (Utopia Selvagem, 1982) od brazilského spisovatele a antropologa Darcyho Ribeira. Dílo nejprve zařazuje do kulturně-politického kontextu Brazílie druhé poloviny 20. století, poté si všímá především různých poetických ztvárnění indiánského společenství s vědomím, že postavy indiánů jsou jedním ze zásadních a zároveň velmi proměnlivých témat brazilské literatury. Rozbor díla následuje studii Identidade Nacional Tripartida em „Utopia Selvagem“ de Darcy Ribeiro od Wellingtona Freire Machada a studii Utopia selvagem, de Darcy Ribeiro: uma fábula mestiça od Alexandry Vieira de Almeidové. V rámci samotné analýzy jsou z textu vybrány zobrazené místní indiánské kulturní stereotypy, legendy a mýty, např. kanibalismus, legenda o Amazonkách, lidové vyprávění o Juruparym nebo mýtus o Eldoradu, stejně jako kanonická díla brazilské literatury s indiánskou tematikou, např. Dopis králi Manuelovi, Irasema, nebo Macunaíma, které však Darcy Ribeiro paroduje, dekonstruuje a intertextuálně opět vtahuje do Divošské utopie. Ze závěru práce vyplývá, že konfrontace divošství s civilizovaností, stejně jako mísení ras a kultur zobrazované v díle na různých úrovních, jsou pevnou součástí definice rozmanité brazilské národní identity. Klíčová slova: Darcy Ribeiro; brazilský indián; divošství; civilizace; národní identita
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis called „The Indian question“ in Savage Utopia 1982 – a book written by a Brazilian author and anthropologist Darcy Ribeiro is mainly focused on this particular prose. The first part of the book is describing cultural and political context in Brazil in the second half of the 20th century. Then, it is mostly observing the community od Brazilian Indians. It is the fact that Indian characters are significant and vary at the same time in the Brazilian literature. Analysis of work follows study like Identidade Nacional Tripartida em „Utopia Selvagem“ de Darcy Ribeiro by Wellington Freire Machado and study Utopia selvagem, de Darcy Ribeiro: uma fábula mestiça by Alexandra Vieira de Almeida. Within the framework of analysis itself there are particular parts of the text representing local Indian culture stereotypes, legends and myths. For instance canibalism, The legend of Amazons, folk storytelling about Jurupary or a myth od Eldorado. Another examples of literature with the Indian topic are Letter of Pero Vaz de Caminha, Iracema or Macunaíma. Darcy Ribeiro lampoons all of the above. The ending results of the book clearly shows that the confrontation of wildlife and civilization, just as race and culture mixing portrayed in work at various levels are strong part of definition brazilian national identity. Keywords: Darcy Ribeiro; Brazilian Indians; savage; civilization; national identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Natálie Hanušová 871 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Natálie Hanušová 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Natálie Hanušová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karolina Válová 646 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. 215 kB