velikost textu

Mechanismus transportu kyseliny močové v epitelu střeva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismus transportu kyseliny močové v epitelu střeva
Název v angličtině:
Mechanism of uric acid transport in intestinal epithelium
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Aneta Vrzáčková
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jiří Vávra
Oponent:
Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D.
Id práce:
220242
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyselina močová,enterocyt,transportní proteiny,epiteliální buňky
Klíčová slova v angličtině:
uric acid,enterocyte,transport protein,epithelial cells
Abstrakt:
Abstrakt Kyselina močová je u člověka a vyšších primátů metabolit vznikající degradací purinů. Její stálá hladina v séru je udržována na jedné straně její absorbcí a na straně druhé její exkrecí, které probíhají jak v nefronech ledvin, tak i v epitelu střeva. Práce bude shrnovat nejnovější poznatky o transportních proteinech v epiteliálních buňkách střeva, zajišťujících jak exkreci, tak i reabsorbci kyseliny močové z lumen střeva. Bude podán přehled o rodinách jednotlivých proteinů, jejich interakci se substráty, regulaci a významu v jiných tkáních. Rovněž bude pojednávat o možnostech regulace tohoto systému jako celku, o fyziologickém významu a o možných patologických stavech. Klíčová slova: Kyselina močová, enterocyt, transportní proteiny, epiteliální buňky
Abstract v angličtině:
Abstract Uric acid is main metabolite from purine degradation pathway in humans a higher primates. Serum uric acid level is controlled on one side by absorbtion and on the other side by excretion. This proceses run in kidney nephrone and in intestinal epithelium. This thesis will be summarize the newest knowledges about intestinal epithelium cells transport protein, which excreted or reabsorbed uric acid from lumen of intestine. The thesis will be contain informatin about the transport protein family, protein – substrate interaction, regulation and it´s importance in other tissue. Possibilities of regulation the urate handling system in intestinal epithelial, physiological and pathological importance will be contained in this work too. Key words: Uric acid, enterocyte, transport protein, epithelial cell
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aneta Vrzáčková 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aneta Vrzáčková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aneta Vrzáčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jiří Vávra 581 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D. 768 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 153 kB