velikost textu

Indukce levo-pravé asymetrické genové exprese ve ventrálním uzlu vlivem proudění extracelulární tekutiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indukce levo-pravé asymetrické genové exprese ve ventrálním uzlu vlivem proudění extracelulární tekutiny
Název v angličtině:
Induction of left-right asymmetric gene expression by extracellular fluid flow in ventral node
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Šimková
Vedoucí:
Mgr. Markéta Vegrichtová
Oponent:
Mgr. Jan Mašek, Ph.D.
Id práce:
220097
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
levo-pravá asymetrie, uzel, cílie, Nodal signalizační dráha, situs inversus, polycystinový vápníkový kanál, morfogeny
Klíčová slova v angličtině:
left-right asymmetry, node, cilium, Nodal signalling pathway, situs inversus, polycystin cation channel, morphogen
Abstrakt:
Abstrakt Vznik levo-pravé tělní asymetrie, která při gastrulaci určuje orientaci tělních orgánů, je v myším embryu indukován v mnohobuněčném útvaru na anteriorním konci primitivního pruhu nazývaném ventrální uzel. Buňky ventrálního uzlu mají na svém povrchu krátké rotující cílie, které generují proudění extracelulární tekutiny směrem vlevo a proudění následně indukuje asymetrickou genovou expresi. Hlavní signalizační událost narušující symetrický vývoj spočívá ve spuštění Nodal signalizační dráhy a spuštění asymetrické exprese jejího člena Nodal. Narušením těchto procesů dochází k otočení běžné asymetrické exprese v uzlu, která vyústí v zrcadlové otočení tělních orgánů, nazývané též situs inversus. Existují dva modely zabývající se možnostmi, jak je informace z levostranného proudění přenášena do buněk uzlu, kde dochází k asymetrické expresi příslušných genů. Mechanosenzitivní model je založen na existenci pohyblivých cílií, vytvářejících proud, a nepohyblivých cílií, které na proud reagují otevřením polycystinových vápníkových kanálů. Podle chemosenzitivního modelu dochází k sekreci specifických morfogenů, které jsou unášeny proudem, a vazbou na příslušné receptory spouští signalizaci v buňkách. Dosud nebylo prokázáno, který z těchto dvou modelů platí v myším uzlu, ale jednou z pravděpodobných možností je, že zde dochází ke kombinaci obou modelů.
Abstract v angličtině:
Abstract Left-right asymmetry determines the orientation of visceral organs during gastrulation in the mouse embryo. The asymmetry originates in ventral node which is located on the anterior end of primitive streak. Cells of the ventral node possess motile nodal cilia. These cilia rotate and generate leftward flow of extra-embryonic fluid. The leftward flow initiates asymmetric expression of Nodal signalling pathways in nodal cells. Abnormal nodal flow and the interruption of asymmetric gene expression cause reversal arrangement of visceral organs, called situs inversus. The mechanosensing and chemosensing models are the main theories addressing the question of how the leftward nodal flow is sensed by nodal cilia. The mechanosensing model, also referred to as ‘two cilia model’, is based on two types of cilia, motile and immotile. Motile cilia generate nodal flow while immotile cilia act as mechanosensors with polycystin cation channels. According to the chemosensing model, morphogens are secreted and form gradient that induces asymmetric gene expression in the node. It is still unclear which model is the right one, but it is possible that the final model is combination of both.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šimková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šimková 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šimková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Vegrichtová 543 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Mašek, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 153 kB