velikost textu

Podpora začínajících učitelů v profesním rozvoji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora začínajících učitelů v profesním rozvoji
Název v angličtině:
Support for beginning teachers in professional development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Dvořáková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
219994
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Profesní rozvoj, podpora, začínající učitel, uvádějící učitel, problémy začínajících učitelů
Klíčová slova v angličtině:
Professional development, support, novice teacher, in-training teacher, problems of novice teachers
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Dvořáková 686 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 660 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB