velikost textu

Profesní rozvoj učitelů na škole a jeho podpora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profesní rozvoj učitelů na škole a jeho podpora
Název v angličtině:
Professional development of teachers and their support
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Beranová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. David Krámský, Ph.D.
Id práce:
219991
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, vzdělávání učitelů, problematika učitelů, profesní rozvoj učitelů, motivace, hodnocení učitelů
Klíčová slova v angličtině:
teacher, teacher training, teacher issues, teacher development, motivation, teacher evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Beranová 774 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Krámský, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB