velikost textu

Korelace deklarativní (explicitní) paměti s věkem a vzděláním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korelace deklarativní (explicitní) paměti s věkem a vzděláním
Název v angličtině:
The correlation of declarative (explicit) memory with age and education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Terezie Zuntychová
Vedoucí:
MUDr. Gabriela Šivicová
Oponent:
Mgr. Ondřej Novák
Id práce:
219890
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
deklarativní paměť|explicitní paměť|Hopkinsův verbální test učení|validita
Klíčová slova v angličtině:
declarative memory|explicit memory|Hopkins Verbal Learning Test|validity
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje deklarativní (explicitní) paměti jak z obecné psychologie a psychometrie. V literárně přehledové části operacionalizuje pojem deklarativní paměti v kontextu klasifikace a vývoje pojímání paměti. Dále krátce popisuje její fáze a základ neurovědních poznatků paměti. Teorii završuje přehledem vybraných metod, jimiž lze deklarativní paměť měřit. Na tuto část navazuje výzkum deklarativní paměti, ve kterém byli nenáhodně vybraní zdraví dobrovolníci (N 204) vyšetřeni Hopkinsovým verbálním testem učení dovanou verzí). Statistická analýza ukázala, že signifikantně lepších výkonů v tomto paměťovém testu dosahovali mladší účastníci, vzdělanější lidé a ženy. R má v české verzi obdobné psychometrické vlastnosti jako originál či jeho jazykové líčová slova Deklarativní paměť, explicitní paměť, Hopkinsův verbální test učení, validita.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor’s thesis analyses the theory of declarative (explicit) memory using neurobiological, psychological, and psychometrical approaches. In the theoretical part, existing literature on declarative memory is reviewed and the concept of declarative memory is operationalized in the context of memory systems classification. In addition, it includes a brief introduction to the neuroscience of memory and an overview of selected methods for the measurement of declarative memory. In the research part, the Hopkins Verbal Learning Test– Revised (HVLT-R) adapted into Czech is used. HVLT-R was validated in a sample of healthy volunteers (N = 204) selected non-randomly from the Czech population. The statistical analysis showed that significantly better performance in this memory test was achieved by younger participants, more educated people, and women. In conclusion, the Czech version of the HVLT- R is comparable to the original and its other language mutations as far as psychometric characteristics are concerned. Keywords Declarative memory, explicit memory, Hopkins Verbal Learning Test, validity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Terezie Zuntychová 1.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Terezie Zuntychová 847 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Terezie Zuntychová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Terezie Zuntychová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Gabriela Šivicová 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Novák 424 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 154 kB