velikost textu

Strukturované drama v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturované drama v mateřské škole
Název v angličtině:
Structured drama in kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Kašparová
Vedoucí:
MgA. Alžběta Ferklová
Oponent:
Mgr. Radmila Svobodová
Id práce:
219883
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřská škola, Dítě předškolního věku, Dramatická výchova, Strukturované drama
Klíčová slova v angličtině:
Kindergarten, Preschool child, Drama, Structured drama
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Kašparová 7 MB
Stáhnout Posudek vedoucího MgA. Alžběta Ferklová 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radmila Svobodová 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB