velikost textu

Výr velký (Bubo bubo, Linnaeus, 1758) jako modelový druh pro environmentální výchovu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výr velký (Bubo bubo, Linnaeus, 1758) jako modelový druh pro environmentální výchovu
Název v angličtině:
Eagle Owl (Bubo bubo, Linnaeus, 1758) as a Model Species for Environmental Education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Matouš Žmolil
Id práce:
219793
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o výru velkém, jako modelovém druhu pro enviromentální výchovu. První část je zaměřena na tento druh a jakým způsobem byl vnímán v minulosti a možné důvody jeho pronásledování. Druhá část se zaměřuje na postupný návrat této sovy do české přírody a zákonných opatření na jeho ochranu. Ve třetí části se práce zaměřuje na výskyt výra v sousedních státech České republiky a jejich nejnovější stavy a zákonná opatření. Poslední a zároveň praktická část je zaměřena na vnímání studentů středních lesnických škol a studentů gymnázií na návrat vybraných obratlovců do české přírody. Tato část se hlavně zaměřuje na porovnání vnímání výskytu výra velkého vůči ostatním obratlovcům v České přírodě.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with an eagle owl as a model species for environmental education. The first part focuses on this species and how it was perceived in the past and the possible reasons for its pursuit. The second part focuses on the progressive return of this owl to Czech nature and legal measures to protect it. In the third part the thesis focuses on the presence of eagle owl in neighbouring countries of the Czech Republic and their latest states and legal measures. The last and practical part is focused on the perception of secondary forestry students and grammar school students on the return of selected vertebrates to Czech nature. This part focuses mainly on comparing the perception of eagle owl to other vertebrates in Czech nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matouš Žmolil 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matouš Žmolil 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matouš Žmolil 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB