velikost textu

Protein composition of the cytoskeleton of protists

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protein composition of the cytoskeleton of protists
Název v češtině:
Proteinové složení cytoskeletu protist
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Švagr
Vedoucí:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Id práce:
219482
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Protista, cytoskelet, mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta, fibrily, proteinové složení
Klíčová slova v angličtině:
Protists, cytoskeleton, microtubules, microfilaments, intermediate filaments, fibrils, protein composition
Abstrakt:
Abstrakt Zatímco máme jasnou představu o roli aktinu a tubulin v buňce, intermediární filamenta (IF) jsou často přehlížená. Tak je tomu především v buňkách protist, kde nejsou známé funkce ani u členů širších rodin aktinu a tubulinu. Intermediární filamenta stále nejsou u protist vnímána jako součást cytoskeletu, narozdíl od jejich lépe prostudovaných protějšků u metazoí. Proteiny intermediálních filament u protist a metazoí si nejsou sekvenčně podobné, nicméně sdílí podobnou strukturu a schopnost autonomně se uspořádávat do analogických filament. Význam intermediálních filament se stal zřejmým, když byly proteiny podobné složkám IF identifikovány v mnoha protistních buňkách. Přesto že o proteinovém složení žíhaných fibril nevíme mnoho, IF proteiny byly u několika organismů lokalizovány právě do žíhaných fibril nebo jiných unikátních cytoskeletálních útvarů. Toto naznačuje, že IF proteiny by mohly být více univerzálně přítomným komponentem filament, které jsou často pozorovány v buňkách protist. Klíčová slova: Protista, cytoskelet, mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta, fibrily, proteinové složení
Abstract v angličtině:
Abstract While we have a good understanding of the roles of actin and tubulin filaments in the cell cytoskeleton, intermediate filaments (IFs) are often overlooked. However, the importance of IFs becomes quite apparent, as proteins similar to IF proteins have been identified in many protist cells. This holds particularly for the cells of protists, where even the functions of some members of the of actin and tubulin superfamilies remain unclear. Intermediate filaments are still not well established as components of protist cytoskeletons, in contrast to their more thoroughly studied counterparts in Metazoa. Protist and metazoan IF proteins are dissimilar in their sequence; however, they share similarities in structure, and they assemble autonomously into analogous filaments. IF-like proteins have been localized to striated fibers or unique cytoskeletal components in several organisms, even though not much is known about the protein composition of these striated fibers to date. This suggests that IF-like proteins might be a universally present component of these striated fibers often seen in protist cells. Keywords: Protists, cytoskeleton, microtubules, microfilaments, intermediate filaments, fibrils, protein composition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Švagr 4.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Švagr 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Švagr 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 155 kB