velikost textu

Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight by Miles Cameron

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight by Miles Cameron
Název v češtině:
Překlad a analýza kapitoly z knihy The Red Knight od Milese Camerona
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan Marek
Vedoucí:
Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Ženíšek
Id práce:
219377
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (B AJ-M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
překlad, The Red Knight, analýza, Cameron, fantasy
Klíčová slova v angličtině:
translation, The Red Knight, analysis, Cameron, fantasy
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá překladem literárního díla The Red Knight (2012) z anglického jazyka do českého. Skládá se celkem ze tří částí – úvodu, teoretické části, praktické části s konečnou analýzou některých prvků v překladu. V první části se kromě úvodu navíc nachází krátké uvedení knihy jako první části pětidílného fantasy cyklu The Traitor Son. Většina teoretické části se zaměřuje na některé aspekty překladu a vysvětluje, proč je překlad vyhotovený daným způsobem. Zde jsem se inspiroval jednak odbornou literaturou, jednak i překlady jiných fantasy knih. V této části se také nachází porovnání různých typologických rozdílů mezi češtinou a angličtinou. Praktická část obsahuje zrcadlový překlad vybrané kapitoly. Výsledkem mé bakalářské práce je pokus o překlad autentické části literárního díla z anglického jazyka do českého se zaměřením na vysvětlení doprovodných jevů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the translation of a chapter from a book called The Red Knight (2012) from English to Czech. It consists of three parts – the introduction, the theoretical part, the practical part together with the final analysis of phenomena in my translation. In the first part, besides the introduction, there is a summary of the novel as a first part of the fantasy cycle The Traitor Son. The practical part contains a mirror translation of the selected chapter. The theoretical part of this thesis explores some aspects of translation and explains why the translation in the practical part is created the way it is. The reasons for author’s choices are based on scholarly literature, but also inspired by different fantasy novel translations. There is also a comparison between various typological differences between Czech and English. The result of this bachelor thesis is an attempt to translate an authentic part of a literary work from English to Czech with a focus on aspects which are essential to the translation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Marek 763 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Marek 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Marek 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 2.76 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Ženíšek 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 153 kB