velikost textu

Sport jako strategie zvládání stigmatu u jedinců s tělesným postižením.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sport jako strategie zvládání stigmatu u jedinců s tělesným postižením.
Název v angličtině:
Sport as a strategy for coping with the stigma of individuals with physical disabilities.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Helena Čechurová
Vedoucí:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Oponent:
Mgr. Eliška Pincová
Id práce:
219299
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stigma, tělesné postižení, strategie, sport, zvládání
Klíčová slova v angličtině:
stigma, physical disability, strategy, sport, coping
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Čechurová 1.01 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eliška Pincová 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 153 kB