velikost textu

Umělecká tvorba Jegora Letova a činnost skupiny Graždanskaja oborona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umělecká tvorba Jegora Letova a činnost skupiny Graždanskaja oborona
Název v angličtině:
Artistic Texts of Yegor Letov and Activities of the Group Grazhdanskaya oborona
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Chalupník
Vedoucí:
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Id práce:
219149
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rock|Sovětský rock|punk|Letov|Graždanskaja oborona
Klíčová slova v angličtině:
Rock|Soviet Rock|Punk|Letov|Grazhdanskaya oborona
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce je zaměřena na osobnost punkového hudebníka Jegora Letova, lídra a zakladatele hudební skupiny Graždanskaja oborona a významného představitele sovětské, později ruské rockové scény. Práce v jednotlivých oddílech podává stručný obraz vývoje rockového hnutí v Sovětském svazu, životní osudy Letova se zvláštním zaměřením na jeho konflikt s komunistickým režimem a rozbor vybraných textů písní, reflektujících sovětskou společnost a Letovův vztah k ní. Klíčová slova: Letov, SSSR, Graždanskaja oborona, hudba, punk, rock.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the personality of the punk musician Yegor Letov, the founder and leader of the music group Grazhdanskaya oborona. He was also an important representative of Soviet and Russian rock scene. In individual chapters, the thesis briefly describes the development of rock movement in the Soviet Union, life of Yegor Letov with a special focus on his conflicts with the communist regime and analysis of chosen lyrics, which reflect the Soviet society and Letov’s relationship to it. Key words: Letov, USSR, Grazhdanskaya oborona, music, punk, rock.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Chalupník 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Chalupník 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Chalupník 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 429 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 154 kB