velikost textu

Komentovaný překlad: Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich (Anton Prochazka). In: The Multilingual Brain: Zum neurodidaktischen Umgang mit Mehrsprachigkeit (Konferenzband TMB 2014). Heiner Böttger, Gabriele Gien (eds.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich (Anton Prochazka). In: The Multilingual Brain: Zum neurodidaktischen Umgang mit Mehrsprachigkeit (Konferenzband TMB 2014). Heiner Böttger, Gabriele Gien (eds.)
Název v angličtině:
Annotated translation: Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich (Anton Prochazka). In: The Multilingual Brain: Zum neurodidaktischen Umgang mit Mehrsprachigkeit (Konferenzband TMB 2014). Heiner Böttger, Gabriele Gien (eds.)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Lišková
Vedoucí:
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Id práce:
219072
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Němčina pro mezikulturní komunikaci (AK NK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Překlad|překladatelská analýza|metoda překladu|překladatelský problém|překladatelský posun|vícejazyčnost|jazyky
Klíčová slova v angličtině:
Translation|translation analysis|translation method|translation problem|translation shift|multilingualism|languages
Abstrakt:
Abstrakt Práce se skládá z překladu části odborného příspěvku Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich, jehož autorem je Anton Prochazka. Součástí práce je také komentář, který obsahuje překladatelskou analýzu originálu, stanovení překladatelské metody a typologii překladatelských problémů s řešeními, která jsou doplněna příklady. V poslední části se blíže věnuji posunům, ke kterým během překládání došlo. Klíčová slova Překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, vícejazyčnost, jazyky
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis includes translation of selected parts of the article Mehrsprachigkeit als Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit in Österreich, by Anton Prochazka and a commentary on the translation. This commentary consists of a translation analysis of the original text, the translation method and translation problems typology with examples and their solutions. The last part of the commentary is devoted to translation shifts. Key words Translation, translation analysis, translation method, translation problem, translation shift, multilingualism, languages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Lišková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Lišková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Lišková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 365 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 152 kB