velikost textu

Historický výskyt zubra evropského na českém území a jeho význam pro okolní krajinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický výskyt zubra evropského na českém území a jeho význam pro okolní krajinu
Název v angličtině:
Historical existence of european bison in the Czech geographical region and its significance to the surrounding landscape
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Tomáš Řezáč
Id práce:
219054
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zubr evropský, biodiverzita, plemenná kniha, reintrodukce, vojenské újezdy, klíčový druh
Klíčová slova v angličtině:
European Bison, biodiversity, species book, reintroduction, military training area, keystone species
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je zmapování historického výskytu zubra evropského na českém území a posouzení významu jeho působení na okolní krajinu. Cílem práce je zachytit změny a vývoj četnosti výskytu zubra na našem území a poukázat na význam reintrodukčních snah, které ho jako klíčový druh provází. Důležitou součástí práce pak bude příprava, realizace a vyhodnocení dvou exkurzí, při kterých se žáci vypraví za zubry přímo do terénu.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this diploma thesis is an analysis of the historical existence of European bison in the Czech geographical region and an evaluation of the significance of its presence to the surrounding landscape. The goal of the thesis is to depict bison population changes in the Czech territory over time and the meaning of efforts to reintroduce the bison into its natural habitat. An important part of the work then will be the preparation, realization and evaluation of two excursions during which students go for European bison directly into the field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Řezáč 3.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Řezáč 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Řezáč 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Řezáč 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB