velikost textu

Management mateřské školy se zaměřením na personální činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Management mateřské školy se zaměřením na personální činnosti
Název v angličtině:
Preschool management focused on personnel activities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Maková
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
219012
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manažerské činnosti, ředitel, personální činnosti, mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
managerial activities, director, personnel activities, preschool
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Maková 838 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB