velikost textu

Analýza GPS dat v orientačních sportech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza GPS dat v orientačních sportech
Název v angličtině:
Analysis of GPS data in orienteering sports
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Štěpán Picek
Vedoucí:
Mgr. Petr Gregor, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Kučera, Ph.D.
Id práce:
218609
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
orientační sporty, GPS, analýza dat, Needlemanův-Wunschův algoritmus, webová aplikace
Klíčová slova v angličtině:
orienteering sports, GPS, data analysis, Needleman-Wunsch algorithm, web application
Abstrakt:
V orientačních sportech nalezneme mnoho analytických nástrojů pro zjišťo- vání výkonnosti závodníků a vizualizaci tras. Žádný z těchto nástrojů však ne- poskytuje automatické porovnávání a následnou analýzu proběhnutých postupů závodníků mezi jednotlivými kontrolami. Cílem této práce je využití Needleman- Wunschova bioinformatického algoritmu pro porovnávání GPS dat a jejich vizua- lizaci v rámci webové aplikace. Aplikace poskytuje uživatelům nejen porovnávání svých postupů s ostatními uživateli, ale i analýzu výkonnosti a propojení s dalšími nástroji. Postavena je na platformě ASP.NET Core a návrhovém vzoru Model- View-Controller s použitím dalších technologií jako HTML, CSS a TypeScript.
Abstract v angličtině:
In orienteering sports, there are many analytical tools used for determining the performance of competitors and the visualization of the routes. However, none of these tools allows automatic comparison and subsequent analysis of competitors´ completed track between each single control point. The thesis intends to use the Needleman-Wunsch bioinformatics algorithm for comparison of GPS data, and their visualization within a web application. The application allows comparison of the track with other competitors, analysis of the performance and the connection with other tools. It is created on the ASP.NET Core platform and the Model- View-Controller design pattern with the use of other technologies such as HTML, CSS and TypeScript.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Picek 2.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Štěpán Picek 86.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Picek 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Picek 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Gregor, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Kučera, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 153 kB